Psychosynthese typologie – Roberto Assagioli

Dit boek is een unieke uitgave van de Stichting Psychosynthese. Het is uitgevoerd als handzame in linnen gebonden hardcover met stofomslag in zeven kleuren. Het kost € 15,- (exclusief verzendkosten).
Met de aanschaf van dit boek steun je het werk van de Stichting.

In dit boek worden zeven typische manieren beschreven waarop elk mens kan onderzoeken hoe hij zich verhoudt tot zijn hoogste streven en diepste verlangen. De doelstelling van deze typen is om de veelheid aan uitingen in leven en werk van elk mens af te stemmen op dit streven en diepste verlangen. De fysieke, emotionele en mentale oriëntatie op de innerlijke en uiterlijke wereld wordt per type beschreven.

Er is een dynamische onderlinge samenhang tussen de typen. Ze zijn door hun kenmerken wel te onderscheiden, maar niet te scheiden. Alle typen of constellaties maken in wezen deel uit van elk mens, maar er is in elk individu wel onderscheid in de mate waarin hun dynamiek zich meer of minder op de voorgrond doet voelen. Als we onszelf en de ander onderzoeken met behulp van deze typologie ontdekken we al spoedig dat we van alles wel iets herkennen. In die herkenning begint het leren.

  Ik bestel hierbij het boek Psychosynthese typologie:


  ManVrouw
  Ik geef hierbij toestemming aan het Instituut voor Psychosynthese om mijn gegevens te gebruiken en beheren in overeenstemming met de privacyverklaring van het Instituut.

  Delen:
  © 2024, Instituut voor Psychosynthese |
  website: sbddesign.nl