Supervisie & leergesprekken

Leren bestaat niet alleen uit het verwerven van kennis, het zogenaamde ‘informatieve’ leren. Leren bestaat ook uit de doorleving van die kennis met je denken, je gevoel, je verbeelding en je intuïtie, het zogenaamde ‘formatieve’ leren.

Het onderscheid tussen een psychosynthese leergesprek en een therapiegesprek

Het hart van de psychosynthese beoefening klopt het krachtigst waar geleerd wordt. Een psychosynthese leerproces start dan ook met het formuleren van een interventieplan dat is gebaseerd op de leerdoelen van een opdrachtgever. De leergesprekken zijn gericht op het bereiken van deze leerdoelen en om bewustwording te bevorderen op de leerweg daar naartoe. Dit in tegenstelling tot een therapeutisch proces dat start met het formuleren van een behandelplan dat is gebaseerd op klachten van een cliënt. Het doel hierbij is om deze klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Leerprocessen kunnen een genezende invloed hebben en therapeutische processen kunnen leerzaam zijn. Dit betekent niet dat een leergesprek een therapeutisch gesprek is of dat een psychosynthese leergesprek begeleider een therapeut is. Ofschoon sommige psychosynthese technieken bruikbaar kunnen zijn voor therapeutische doeleinden, wordt aan het Instituut geen enkele vorm van therapie of psychotherapie onderwezen of bedreven.

Psychosynthese leergesprek

Het psychosynthese leergesprek is een plaats waar je in alle rust en beslotenheid reflecteert op de wijze waarop jij de informatie vanuit de wereld om je heen en vanuit jezelf verwerkt. Een psychosynthese leergesprek ondersteunt de integratie tussen je talent en de eisen die aan je worden gesteld. In de vertrouwelijkheid tussen jou en je leergesprek-begeleider ontstaat de bewustwording van een innerlijk sturend vermogen dat je in staat stelt om in jouw leven jouw doelen te verwezenlijken. Een psychosynthese leergesprek kan zowel individueel als in een (kleine) groep worden gevoerd.

Als je hiervoor belangstelling hebt, kun je contact opnemen met Ancilla van Blokland. Tel: 035 622 48 72, email: avanblokland@psychosynthese.nl. De kosten voor een psychosynthese leergesprek bedragen € 106,- per uur.

Psychosynthese supervisie

De samenhang tussen de persoonlijke en intense betrokkenheid bij de mens en het zoeken naar een juiste professionele omgang daarmee als psychosyntheticus staat centraal in de psychosynthese supervisie. De ontwikkeling van deze samenhang begint tijdens de opleiding en gaat tijdens de verdere loopbaan door. Het vinden of herstellen van de juiste samenhang tussen beiden vormt een belangrijke doelstelling van de supervisie. Juist omdat psychosynthese in essentie ‘open’ en inclusief is van aard, is het goed om in het oog te houden dat dit niet betekent dat alles wat een psychosyntheticus doet ook psychosynthese is. Psychosynthese heeft een ‘eigen’ gedachtegoed dat is gebaseerd op karakteristieke en originele kernbegrippen die tijdens de opleiding zijn overgedragen en waarover met de beroepsgroep een voortdurende dialoog gaande is. Door de professionele omgang met deze kernbegrippen onderscheidt de psychosyntheticus zich van vergelijkbare beroepsgroepen. Deze kernbegrippen zijn van invloed op de:

  • beroepsidentiteit;
  • beroepsvaardigheid;
  • beroepsethiek en
  • beroepskennis.

Doel van de supervisie bijeenkomsten is de ondersteuning van de professionele ontwikkeling op bovenstaande vier aspecten van het beroep. Tijdens een supervisiebijeenkomst kan aandacht worden besteed aan:

  • psychosynthese modellen en/of technieken;
  • casuïstiek;
  • relevante vakliteratuur;
  • actuele ontwikkelingen in het werkveld en/of in de beroepsgroep.

Als je hiervoor belangstelling hebt, kun je contact opnemen met Annemieke Wester. Tel: 035 622 48 72, email: atwester@psychosynthese.nl. De kosten voor een psychosynthese supervisie bijeenkomst bedragen € 165,- per uur.

Delen:

Heb je vragen?

Neem dan vooral contact met ons op!

© 2024, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl