Gratis adviesgesprek

Verdere Scholing in Psychosynthese

Voor psychosynthetici die zich verder willen verdiepen

In januari 2023 begint het tweede jaar van het tweejaar durende scholingsprogramma in psychosynthese. Dit programma is bestemd voor maximaal 3 afgestudeerde psychosynthetici en staat onder leiding van Diederik van Rossum.
Op 1 augustus 2023 gaat dit programma voor de tweede keer van start.
Het is een intensief leer- en bewustwordingsprogramma in de basisprincipes en didactiek van psychosynthese. Deelname aan de verschillende onderwijsactiviteiten van het Instituut loopt als een essentiële ‘rode draad’ door het gehele programma. Deelnemers kunnen rekenen op intensieve didactische leerbegeleiding tijdens de twee jaar.

Psychosynthese

Psychosynthese onderscheidt zich van overige psycho-spirituele benaderingen door een eigen kennisgebied, een eigen methode van leren en een eigen manier van denken. Dit ‘eigene’ is met name gelegen in het feit dat denken, voelen, verbeelding en willen actief worden betrokken bij het psychosynthese leer- en bewustwordingsproces. De kennis, de methode van leren en de manier van denken zijn gericht op de relatie tussen mens en wereld als een evoluerend ‘geheel’. De Verdere Scholing in Psychosynthese richt zich dan ook niet alleen op uitbreiding en verdere detaillering van kennis over psychosynthese, maar ook op verdieping van die kennis. Door het vergaren en verdiepen van kennis ontstaat gevoel voor de werkzaamheid van psychosynthese. In die zin is ook psychosynthese een evoluerend geheel dat ervaringen opwekt en bewustwording bevordert over de aard van de menselijke identiteit.

Doel

Het tweejarige scholingsprogramma heeft als doel om bij de deelnemers de inzet op te wekken om:

 • hun verwantschap met psychosynthese voort te zetten, te intensiveren en professioneel gestalte te geven met de studenten en medewerkers van het Instituut;
 • mede gestalte te geven aan het Instituut als een levensgemeenschap van psychosynthese studenten en psychosynthese docenten;
 • zich de didactiek van het psychosynthese onderricht te willen eigen maken;
 • te leren psychosynthese te onderwijzen in verschillende soorten groepen.

Context

Het programma biedt condities en mogelijkheden om de innerlijke en uiterlijke verwantschap met psychosynthese blijvend te bezielen. In het programma zelf staat de verdere ontwikkeling van de beroepsvorming en beroepscompetenties van de deelnemers centraal op inhoudelijk, vaardigheids, creatief ethisch en visionair niveau.

Programmaopzet

Het studieprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • intellectuele en imaginaire studie;
 • didactische vaardigheden;
 • praktijkstages;
 • verslaglegging;
 • didactische begeleiding;
 • persoonlijke begeleiding.

Structuur

Het programma duurt twee jaar en bestaat uit:

 • deelname aan de onderwijsactiviteiten van het Instituut;
 • didactische voorbereiding op de participatie in het onderwijs en evaluatie daarvan na afloop;
 • driewekelijkse ‘tutorials’ waarin geschreven essays van deelnemers worden besproken. Deze essays hebben betrekking op de theorie en praktijk van psychosynthese.

Het programma wordt na twee jaar afgerond met een mondeling en schriftelijk examen, waarin kennis van en inzicht in alle deelgebieden van het vak worden getoetst. Als toets resultaat kan een A, B, C of D worden behaald.

Tijdsinvestering

Structureel moet in ieder geval rekening worden gehouden met deelname in het onderwijs tijdens de les-weekends van het Instituut en de jaarlijkse psychosynthese zomerschool. In overleg is deelname aan verdere (onderwijs)activiteiten van de verschillende docenten mogelijk en soms ook gewenst. Ofschoon de verdere tijdsinvestering per deelnemer kan variëren, moet rekening worden gehouden met een studiebelasting van drie dagdelen per week.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor het programma van de Verdere Scholing in Psychosynthese als geheel berust bij Diederik van Rossum. Alle docenten nemen als praktijkbegeleider deel aan het onderwijs in het programma. De driewekelijkse ‘tutorial’-groep wordt begeleid door Diederik van Rossum.

Kosten

De studiekosten voor het programma zijn: € 7440,00 per jaar
De sollicitatiekosten bedragen € 450,-.

Sollicitatie

Sollicitatie naar een plaats in het tweejarig leerprogramma dat start op 1 augustus 2023 is mogelijk voor psychosynthetici die beschikken over het diploma ‘Hoger Psychosynthese Onderwijs’ of het getuigschrift ‘Hoger Beroepsonderwijs Psychosynthese’.
Kandidaten dienen met name over de tijd te beschikken en deze voor hun programma te willen investeren.
Als je op de rode ‘AANMELDEN’ knop klikt vind je een sollicitatieformulier.

Perspectief

Al naar gelang:

 • de verdere ontwikkelingen binnen het Instituut;
 • de leerresultaten en ervaringen van de deelnemers;
 • de verschillende evaluaties;
 • de wensen van de deelnemers wanneer de tijd daar is,

mag worden aangenomen dat deelnemers na afronding van dit programma in staat zijn om professioneel te participeren in meerdere activiteiten van het Instituut voor Psychosynthese en daarmee ook inkomen te verwerven.

Contact

Voor nadere informatie over de Verdere Scholing in Psychosynthese kun je contact opnemen met Diederik van Rossum.
E-mail: jdvanrossum@psychosynthese.nl

Delen:

Aankomende cursussen

Zie ook de gehele agenda

24 maart 2023

De wil te willen

De wil te willen

Cursus van zes vrijdagen door Ancilla van Blokland. De wil is een vermogen dat leidt, dat initiatief neemt, dat richting geeft. Als persoonlijke ontwikkeling ...

15 april 2023

Individualiteit en bewustwording

Individualiteit en bewustwording

Cursus van drie weekenden door Ancilla van Blokland. In deze cursus betreed je de bewustwordingsweg die zich afspeelt in de strijd tussen innerlijk gezag ...

15 april 2023

Zeven wegen van het Zelf

Zeven wegen van het Zelf

Cursus van drie weekenden door Annemieke Wester. De lessen waar je in je leven mee te maken krijgt zijn typerend voor de weg die ...

29 juni 2023

Oriëntatie in Psychosynthese

Oriëntatie in Psychosynthese

Psychosynthese zomerschool eenmalig gegeven door Diederik van Rossum. Deze cursus is bijzonder omdat alle verdere scholing in psychosynthese met deze cursus begint. Deze cursus ...

Heb je vragen?

Neem dan vooral contact met ons op!

© 2023, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl