Gratis adviesgesprek

Professionele leerperiode

De professioneel geschoolde psychosyntheticus richt zich op mensen die niet ziek zijn en ook geen reden hebben om ontevreden te zijn, maar zich fundamenteel niet meer op hun gemak voelen bij wat er gaande is in hun leven. Als jij de Initiële leerperiode hebt voltooid en wil leren om psychosynthese als vak te bedrijven dan kun je deelnemen aan de Professionele leerperiode psychosynthese (PLP) van het Instituut.

Deze leerperiode biedt je:

 • de mogelijkheid om methodieken en technieken aan te leren die nodig zijn voor professionele toepassing van psychosynthese;
 • verfijning en verdieping van inzicht in emotionele en spirituele vraagstukken bij mens en organisatie;
 • een exclusief en fijnzinnig leerprogramma met een evenwichtige samenhang tussen jouw individuele aanleg en de psychosynthese methoden en technieken om daar op professionele wijze je brood mee te verdienen;
 • kennis en vaardigheden op het gebied van bezield leiderschap en organisatieontwikkeling.

Je kunt je voor Professionele leerperiode aanmelden als je de Initiële leerperiode hebt voltooid.

Per kwartaal van 3 maanden bestaat het onderwijs uit:

 • drie maandelijkse cursusweekenden bij het Instituut voor Psychosynthese in Hilversum;
 • drie maandelijkse individuele leergesprekken met je persoonlijke leerbegeleider;
 • drie maandelijkse supervisiebijeenkomsten met een supervisor en enkele medestudenten.

Naast bovenstaande onderwijs contacturen moet je rekening houden met 4 tot 6 uur zelfstudie per week.

Programma

Het opleidingsprogramma duurt tweeëneenhalf jaar en waarborgt dat je:

 • kennis en inzicht verkrijgt op het gebied van transpersoonlijke theorievorming;
 • het niveau van kennis en inzicht verkrijgt dat overeenkomt met de leerdoelen uit het opleidingsprofiel;
 • 38 geformuleerde professionele eindkwalificaties verwezenlijkt die zijn gericht op het psychosynthese beroepsprofiel;
 • voelen, denken, handelen en willen op evenwichtige wijze worden betrokken bij het leerproces;
 • persoonlijke en professionele doelen leert integreren tijdens een zinvolle leerperiode;
 • het vermogen ontwikkelt om zin en betekenis te geven aan je professionele leven;
 • de vaardigheden leert die nodig zijn om psychosynthese professioneel toe te passen.

Werkvormen

Het programma kent de volgende werkvormen:

 • cursorisch onderwijs;
 • zelfstudie en mentale training;
 • ontwikkeling van beroepsvaardigheden;
 • practica;
 • schriftelijke studieverslagen en praktijkverslaglegging;
 • supervisie;
 • individuele begeleiding en intervisie.

Voltooiing van een leerperiode

Je hebt een leerperiode voltooid als je alle scholingsmodules uit deze periode hebt gevolgd. Na voltooiing ontvang je een certificaat van deelname. Je beslist zelf of je getoetst wilt worden of niet. De toetsingsresultaten worden in een persoonlijk opleidingsdossier bijgehouden.

Als je de leerperiode met toetsing hebt voltooid kan je, als je dat wenst, een professioneel profiel aanmaken in de virtuele beroepsgroep ‘www.psychosyntheticus.nl’. Het Instituut houdt een register bij van psychosynthetici die deelnemen aan deze beroepsgroep en zich akkoord hebben verklaard met de daarvoor geldende beroeps-ethische voorwaarden.

Verdere informatie

Wil je het vak van psychosyntheticus leren en psychosynthese professioneel gaan toepassen,
stuur dan een e-mail naar: info@psychosynthese.nl of maak online een afspraak voor een gratis adviesgesprek.

Delen:

Heb je vragen?

Neem dan vooral contact met ons op!

© 2024, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl