Roberto Assagioli

Grondlegger van de psychosynthese

De Italiaanse arts en psychiater Roberto Assagioli (1888-1974) had aanvankelijk grote belangstelling voor de psychoanalyse. Het onbewuste heeft zijn aandacht altijd gehouden. Sigmund Freud dacht zelfs dat Assagioli de geschikte man zou zijn om de psychoanalyse in Italië te verspreiden. Daar is het niet van gekomen maar de psychoanalytische invloeden zijn in het werk van Assagioli duidelijk terug te vinden.

Psychosynthese is verder beïnvloed door het werk van Carl Gustav Jung (de oerbeelden of archetypen uit ons onbewuste dragen vitaliteit en energie met zich mee), van de humanistische psycholoog Abraham Maslow (vertrouwen in het natuurlijke ontwikkelingsproces wat in onze persoonlijkheid plaatsvindt) en door de dagdroomtherapie van Hanscarl Leuner. Psychosynthese put ook uit de Oosterse filosofie, met name uit de Hindoeïstische Raja Yoga.

In religieuze zin beschouwde Assagioli zich als geestverwant van de joodse denker Martin Buber. In de vroege jaren vijftig van de vorige eeuw richtte Assagioli de Italiaanse Vereniging voor Progressief Jodendom op. Deze vereniging was gericht op het stimuleren van een houding van openheid, begrip en samenwerking tussen mensen van verschillende geloofsrichtingen.

Hoewel de psychoanalyse Assagioli beïnvloedde, vond hij dat deze te veel de nadruk legde op het overleven en handhaven van het individu en te weinig op zingeving en gemeenschapszin. Het gaat niet alleen om de materiële voorwaarden voor ons leven, maar ook om vragen als: Wat is de zin van mijn bestaan? Welke richting neemt mijn leven en hoe verhoud ik mij tot de medemens?

Jung legde vooral de richtinggevende kracht van ons leven in het onderbewustzijn en beeldbewustzijn, Assagioli ging een stap verder; hij benadrukte -naast een lager onbewuste- het bestaan van een ‘hoger onbewuste’, van creativiteit, liefde, humor, ethische en wetenschappelijke inspiratie en van ons vermogen tot contemplatie. Kern van ons hogere onbewuste is ons zelf, onze tijdloze essentie, een onveranderlijk stil en puur zijn. Hindoes noemen het Atman of Brahman. Je zou het ook de ziel kunnen noemen, datgene wat ons leven bezielt. Datgene wat licht brengt in de duisternis.

De Stichting Psychosynthese heeft een heel aantal van Roberto Assagioli’s boeken en artikelen als e-boeken uitgegeven. Deze kun je gratis downloaden van onze site.
Bekijk en download e-boeken door Roberto Assagioli

Delen:

Kijk ook eens naar ...

E-boeken

E-boeken

We hebben een ruim aanbod aan e-boeken op het gebied van psychosynthese. Bekijk hier het overzicht.

Wat is psychosynthese?

Wat is psychosynthese?

Psychosynthese leert je keuzes te maken door te luisteren naar wat je hart je ingeeft zonder je verstand te verliezen. Psychosynthese houdt zich bezig ...

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Op deze pagina kun je luisteren naar de antwoorden op een aantal vragen die ons vaak gesteld worden. Diederik van Rossum, mede-oprichter en oud-directeur ...

Aanbod

Aanbod

Psychosynthese scholing is gericht op de bewustwording van jouw creatieve vermogens en op het effectieve en professionele gebruik daarvan in en voor de wereld. Welke ...

Heb je vragen?

Neem dan vooral contact met ons op!

© 2024, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl