Gratis adviesgesprek

Wat is psychosynthese?

Psychosynthese leert je bewust te worden en daardoor meer vrij te zijn om keuzes te maken.
Zij leert je ook om te luisteren naar wat je hart je ingeeft zonder je verstand te verliezen.

Psychosynthese en de psychosyntheticus richten zich op existentiële en spirituele vraagstukken in het leven. Psychosynthese is een veelomvattende didactische benadering om tot inzicht en ontwikkeling van menselijke mogelijkheden te komen. De belangrijkste doelstelling van psychosynthese is om mensen te ondersteunen bij de ontdekking van hun ware existentiële zelf en hun spirituele aard en om deze ontdekking vervolgens effectief toe te passen in leven en werk. Dit resulteert in een toename van emotionele en mentale bewegingsvrijheid en bevordert de kwaliteit van psychohygiëne in menselijke relaties.

Psychosynthese ondersteunt en activeert het menselijk streven naar een synthese:

  • van binnenwereld en buitenwereld;
  • van beroeps- en privéleven;
  • van het leven van alledag en spirituele waarden;
  • van kracht en liefde;
  • van hoofd en hart;
  • van onze verschillende deelpersoonlijkheden;
  • van ons ik en ons zelf.

Een synthese die de verschillende, soms tegenstrijdige, kanten van onze identiteit verheft naar een hoger niveau van eenheid, waardoor nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden die anders in nevelen zouden blijven gehuld.

Psychosynthese maakt gebruik van een veelheid aan technieken en modellen. Deze technieken en modellen kunnen ons helpen om te bereiken wat we willen en om niet uit het oog te verliezen wat we daarbij graag vermijden. Psychosynthese veronderstelt beïnvloeding van wat er in en tussen mensen gaande is.
Om die reden richt psychosynthese zich dan ook niet alleen op het individu als een geïsoleerde en op zichzelf staande werkelijkheid, maar ook op de interacties met zijn of haar omgeving.

Psychosynthese heeft zich aan het Nederlands Instituut voor Psychosynthese de afgelopen decennia ontwikkeld tot een fijnzinnige methode voor opleiding, training en organisatieontwikkeling in de meest ruime zin van het woord. Deze methode wakkert de talenten en dromen aan in en tussen individuen en ondersteunt verwezenlijking daarvan. In een ruimere context laat psychosynthese zien dat de hoogste en mooiste uitingsvormen van individualiteit hun ultieme voltooiing vinden in samenwerking en gemeenschapszin.

Ontvang onze brochure

Delen:

Aankomende cursussen

Schrijf je nu in of neem contact op voor meer informatie!

1 sept 2024

Proefles psychosynthese in Hilversum

Proefles psychosynthese in Hilversum

Proefles psychosynthese door Annemieke Wester en Marloes Broos. Op eenvoudige, ervaringsgerichte wijze maak je kennis met de werkwijze van psychosynthese. Deze werkwijze activeert je ...

5 sept 2024

Heroïek van het willen

Heroïek van het willen

Psychosynthese Nazomerschoolcursus door Ancilla van Blokland en Tineke Nieboer. Deze cursus is bedoeld als een instrument voor het verkennen, het ontwikkelen en het benutten ...

5 sept 2024

De wil te willen

De wil te willen

Psychosynthese Nazomerschoolcursus door Marloes Broos. De wil is een vermogen dat leidt, dat initiatief neemt, dat richting geeft. Als persoonlijke ontwikkeling en het ontplooien ...

13 sept 2024

Jaarprogramma voor psychosynthetici

Jaarprogramma voor psychosynthetici

Jaarprogramma door Annemieke Wester en Ancilla van Blokland. In dit programma is aandacht voor de individuele leerbehoeften door middel van supervisie en voor de ...

Heb je vragen?

Neem dan vooral contact met ons op!

© 2024, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl