Gratis adviesgesprek

Wat is psychosynthese?

Psychosynthese leert je bewust te worden en daardoor meer vrij te zijn om keuzes te maken.
Zij leert je ook om te luisteren naar wat je hart je ingeeft zonder je verstand te verliezen.

Psychosynthese en de psychosyntheticus richten zich op existentiële en spirituele vraagstukken in het leven. Psychosynthese is een veelomvattende didactische benadering om tot inzicht en ontwikkeling van menselijke mogelijkheden te komen. De belangrijkste doelstelling van psychosynthese is om mensen te ondersteunen bij de ontdekking van hun ware existentiële zelf en hun spirituele aard en om deze ontdekking vervolgens effectief toe te passen in leven en werk. Dit resulteert in een toename van emotionele en mentale bewegingsvrijheid en bevordert de kwaliteit van psychohygiëne in menselijke relaties.

Psychosynthese ondersteunt en activeert het menselijk streven naar een synthese:

  • van binnenwereld en buitenwereld;
  • van beroeps- en privéleven;
  • van het leven van alledag en spirituele waarden;
  • van kracht en liefde;
  • van hoofd en hart;
  • van onze verschillende deelpersoonlijkheden;
  • van ons ik en ons zelf.

Een synthese die de verschillende, soms tegenstrijdige, kanten van onze identiteit verheft naar een hoger niveau van eenheid, waardoor nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden die anders in nevelen zouden blijven gehuld.

Psychosynthese maakt gebruik van een veelheid aan technieken en modellen. Deze technieken en modellen kunnen ons helpen om te bereiken wat we willen en om niet uit het oog te verliezen wat we daarbij graag vermijden. Psychosynthese veronderstelt beïnvloeding van wat er in en tussen mensen gaande is.
Om die reden richt psychosynthese zich dan ook niet alleen op het individu als een geïsoleerde en op zichzelf staande werkelijkheid, maar ook op de interacties met zijn of haar omgeving.

Psychosynthese heeft zich aan het Nederlands Instituut voor Psychosynthese de afgelopen decennia ontwikkeld tot een fijnzinnige methode voor opleiding, training en organisatieontwikkeling in de meest ruime zin van het woord. Deze methode wakkert de talenten en dromen aan in en tussen individuen en ondersteunt verwezenlijking daarvan. In een ruimere context laat psychosynthese zien dat de hoogste en mooiste uitingsvormen van individualiteit hun ultieme voltooiing vinden in samenwerking en gemeenschapszin.

Ontvang onze brochure

Delen:

Aankomende cursussen

Schrijf je nu in of neem contact op voor meer informatie!

3 maart 2024

Proefles psychosynthese

Proefles psychosynthese

Proefles psychosynthese door Annemieke Wester. Op eenvoudige, ervaringsgerichte wijze maak je kennis met de werkwijze van psychosynthese. Deze werkwijze activeert je creatieve vermogens. Hierdoor ...

16 maart 2024

Vrouwen van de leugen

Vrouwen van de leugen

Weekendcursus door Annemieke Wester en Marloes Broos. Tijdens dit weekend gaan we op zoek naar wegen om als vrouw, midden in deze tijd, je ...

5 april 2024

Meditatie van het Hart

Meditatie van het Hart

Cursus van drie vrijdagen door Annemieke Wester. In deze cursus leer je opnieuw te luisteren naar de taal waarin de ziel denkt en hoe ...

6 april 2024

Bezield leiderschap

Bezield leiderschap

Cursus van drie weekenden door Annemieke Wester en Tineke Nieboer. In deze cursus leer je hoe je rationele en irrationele factoren kunt betrekken bij ...

Heb je vragen?

Neem dan vooral contact met ons op!

© 2024, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl