Psychosyntheticus.nl

Een psychosyntheticus die een professioneel profiel heeft op de site www.psychosyntheticus.nl heeft het bachelordiploma in psychosynthese behaald, of heeft het examen van de professionele leerperiode aan het Instituut voor Psychosynthese met goed gevolg afgelegd en is akkoord gegaan met de beroeps- en ethische voorwaarden van het Instituut. Het Instituut houdt een register bij van psychosynthetici die zich akkoord hebben verklaard met deze voorwaarden.

Een psychosyntheticus is in staat om methodisch om te gaan met existentiële vraagstukken. Existentiële vraagstukken confronteren ons met eindigheid. Dat wat zo zeker en vaststaand leek, is plotseling aan verval onderhevig. We kunnen dan onzeker en verward worden: we zijn onze richting in het leven kwijt en vragen over de zin van ons bestaan dienen zich aan. De psychosyntheticus helpt je om weer in contact te komen met je eigen innerlijke kompas, en leert je daar weer op te vertrouwen. Het gaat er dan niet zozeer om dat je verlost raakt van actuele ongemakken als wel dat je opnieuw je richting in het leven vindt te midden van die ongemakken.

Wil je weten wat een psychosyntheticus kan of doet of zoek je een psychosyntheticus?

Bekijk de psychosyntheticus-site

Delen:

Heb je vragen?

Neem dan vooral contact met ons op!

© 2022, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl