Psychosyntheticus.nl

Een psychosyntheticus kan een professioneel profiel hebben aangemaakt op de site www.psychosyntheticus.nl en is daar dan consulteerbaar.

De psychosynthetici die op deze website vermeld staan, voldoen aan de volgende criteria:

  • zij hebben het wettelijk erkende bachelorsdiploma in psychosynthese behaald, of hebben het examen van de professionele leerperiode aan het Instituut voor Psychosynthese met goed gevolg afgelegd;
  • zij laten zich in hun beroepsmatig handelen leiden door het ‘Psychosynthese Interventieplan’ dat is ontwikkeld door het Instituut voor Psychosynthese in Hilversum in samenwerking met de beroepsgroep als geheel;
  • zij komen regelmatig bijeen in zogenaamde intervisiegroepen.

Het Instituut houdt een register bij van psychosynthetici die zich akkoord hebben verklaard met deze voorwaarden. Veel psychosynthetici hebben voorafgaand aan hun psychosynthese opleiding een andere Ba, Ma of Msc opleiding afgerond. Elke psychosyntheticus op deze website heeft door zijn of haar opleidingsachtergrond dan ook een unieke vakbekwaamheid ontwikkeld in het ondersteunen van de medemens.

Een psychosyntheticus is opgeleid om methodisch en systematisch om te gaan met existentiële vraagstukken. Existentiële vraagstukken confronteren ons met eindigheid. Dat wat zo zeker en vaststaand leek, is plotseling aan verval onderhevig. We kunnen dan onzeker en verward worden: we zijn onze richting in het leven kwijt en vragen over de zin van ons bestaan dienen zich aan. Dit kan op elke leeftijd gebeuren. De psychosyntheticus helpt je om weer in contact te komen met je innerlijke kompas, en leert je daar weer op te vertrouwen, hoezeer de koers van dit kompas ook kan zijn gewijzigd. Je raakt dan niet zozeer verlost van actuele ongemakken, maar vindt opnieuw jouw richting temidden van die ongemakken.

Wil je weten wat een psychosyntheticus kan of doet of zoek je een psychosyntheticus?

Bekijk de psychosyntheticus-site

Delen:

Heb je vragen?

Neem dan vooral contact met ons op!

© 2024, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl