Een kwestie van veranderen – Diederik van Rossum

17-09-2013

Als je na 30 jaar op een reünie van je basisschool bent en iemand zegt: “Jij bent ook niets veranderd”, heb je dan een compliment gehad of juist niet? Als je werkgever je naar een cursus stuurt om je functioneren te veranderen, ga je die cursus dan volgen of zoek je een andere werkgever? Als iemand geen prijs stelt op je gezelschap voel je je dan afgewezen of zoek je iemand die wel prijs stelt op je gezelschap?

Laatst vertelde iemand mij, dat haar baas had gezegd dat het goed voor haar professionele ontplooiing zou zijn om elke drie jaar van baan te veranderen. Bijna iedereen heeft wel eens meegemaakt dat iemand zich over je beklaagt met de uitspraak: “Jij verandert ook nooit!” Veranderen is goed en niet veranderen is fout, zo lijkt het wel.

Maar als een student elke drie jaar van studie verandert in het kader van zijn of haar brede interesses dan stopt de studiefinanciering. Als je gedrag snel verandert dan noemen ze je niet flexibel en sociaal vaardig, maar onbetrouwbaar. Als een kind een regel overtreedt dan zeggen we niet dat het kind de waarde van de regel inziet en toe is aan nieuwe regels, maar dat het ongehoorzaam is.

Blijkbaar is veranderen dus afwisselend goed of fout. De ene keer is van plaats veranderen goed, de andere keer fout. De ene keer is doen wat er gezegd wordt goed en de andere keer fout. Soms moet je doorzetten en soms moet je opgeven. Soms noemen we iemand die zich op beide wangen laat slaan een heilige en soms noemen we zo iemand een lafaard. Veranderen lijkt wel een vermomming te zijn voor willekeur of voor afwijzing van ons zelf, een ander of een situatie.

Veranderen kan ook betekenen dat je later iets ziet wat je eerder niet zag. Natuurlijk zeg je dan liever dat er iets veranderd is dan dat je bekent dat je iets niet zag. Want als je dat zou doen, ontsnap je niet aan een nog ruimere bekentenis namelijk dat jij niet alles ziet wat er is. Elke nieuwe ster die de geleerden hebben ontdekt, scheen voor die tijd ook al, maar zij zagen het niet.

Als je het mij vraagt is veranderen een kwestie van aandacht besteden aan wat je niet ziet en leren omgaan met wat je wel ziet. Alles verandert voortdurend en tegelijkertijd verandert er niets. Op de basisschool beheerst elk kind deze tweedimensionale blik. Als we dus naar die plek terug keren is er niks en niemand veranderd.

Delen:

Aankomende cursussen

Zie ook de gehele agenda

5 juni 2021

Oriëntatie in Psychosynthese

Oriëntatie in Psychosynthese

Cursus van vier dagen. Wil je jezelf beter leren kennen? Deze cursus brengt je hoofd en je hart zodanig samen dat nieuwe en wezenlijke ...

15 juni 2021

Informatieavond psychosynthese

Informatieavond psychosynthese

Ben je benieuwd naar psychosynthese en of het iets voor jou is? Tijdens deze avond maak je kennis met het perspectief en de methode ...

1 juli 2021

Strijders gezocht

Strijders gezocht

Psychosynthese zomerschool door Ancilla van Blokland. Strijd is zo oud als de mensheid zelf. Elk mens heeft nu eenmaal wel een droom of een ...

1 juli 2021

Ethiek van de ziel als leerweg

Ethiek van de ziel als leerweg

Psychosynthese zomerschool door Diederik van Rossum. De moraal van het collectieve gemiddelde en de ethiek van de individuele enkeling worden geplaatst binnen het mensbeeld ...

Heb je vragen?

Neem dan vooral contact met ons op!

© 2021, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl