Een kwestie van opwekken – Diederik van Rossum

07-06-2014

Als de geest zich tijdens Pinksteren over je uitstort en jij als gevolg daarvan de geest krijgt, komen tijdelijkheid en eeuwigheid in een flits bijeen. Pinksteren en Hemelvaart gaan hierbij als het ware in elkaar op en dalen in jou neer. Met enige treurnis besef je hierdoor ook dat je ooit de geest weer zult geven. De geest van de eeuwigheid heeft zich in jouw tijdelijkheid genesteld. Met een knipoog naar Ida Gerhardt zou je kunnen zeggen dat Hij zichzelf in jou te vondeling heeft gelegd, wachtend om opgewekt te worden.

Als deze gebeurtenis zich voltrekt, ontsluit zich een wereld tussen de opgaande en neerdalende geestkracht in. Deze wereld is stil en in nevelen gehuld. De nevelen zijn als een sluier tussen hemel en aarde, tussen vertrek en terugkeer en tussen leven en dood. Hier bevindt zich het land waar je maar nooit weet of je zult worden opgewekt of afgelegd. Daar is niets te winnen, noch te verliezen. Je vindt dat land niet door ernaar te zoeken. Door dat land word je geroepen, want dat land ben je zelf. En zoals een week bestaat uit zeven dagen en de regenboog uit zeven kleuren, zo bestaat dat land uit zeven wegen.

Zeven staat bekend als het meest volmaakte en eerbiedwaardige getal, omdat het betrekking heeft op de schepping van de wereld. Dit getal zinspeelt ook op het Lam Gods, dat zeven ogen en zeven hoornen had en dat de zeven zegels opende, die de zeven geesten Gods zijn. Psychosynthese wekt niet alleen de bewustwording op van het zelf in de mens, maar veronderstelt daarbij tegelijkertijd de werkzaamheid van de geest in het zelf. Vandaar dat aan ons Instituut ook onderwijs wordt gegeven in de ‘Zeven wegen van het Zelf’.

Het aantal mensen dat ‘de geest krijgt’ en daaraan gehoorzaamt, neemt stilletjes toe. Slogans zoals: ‘werk aan je toekomst’, ‘maak dat eens concreet’, ‘denk eens wat beter na voordat je wat doet’ en ‘ben eens niet zo ingenomen met jezelf’ worden steeds vaker vervangen door slogans als: ‘het leven is kort, leef in het nu’, ‘ga voor je droom’, ‘leef je visie’, ‘volg je hart’ en ‘geloof in jezelf’.

Op steeds meer plaatsen ontworstelen mensen zich aan de slavernij van hun eigen scheppingsproducten of die van hun cultuur, geloof of achtergrond. Dit zijn geen op zichzelf gerichte, narcistische luiaards die zich aan elke verplichting onttrekken. Het zijn ook niet persé jongeren, waarvoor plaats gemaakt moet worden. Het zijn bewust voelende en willende mensen uit alle leeftijdsgroepen, uit alle sociale, religieuze en professionele achtergronden. Het zijn de mensen die in de samenleving initiatieven nemen omdat ze dat als opdracht voelen en niet omdat iemand hen die opdracht geeft. Het zijn de mensen die de ander tot troost zijn. Het zijn ‘zieners’ die geen regels nodig hebben maar van regels ook geen last hebben bij de vervulling van hun taak. Zij wekken de geest van medemenselijkheid op bij hun naasten en veroorzaken zo opgewekte mensen.

Elke keer als je opgewekt je leven ter hand neemt, ben jij zo iemand.

Delen:

Aankomende cursussen

Zie ook de gehele agenda

9 juni 2024

Proefles psychosynthese in Roden

Proefles psychosynthese in Roden

Proefles psychosynthese in de kop van Drenthe door Annemieke Wester en Tineke Nieboer. Op eenvoudige, ervaringsgerichte wijze maak je kennis met de werkwijze van ...

23 juni 2024

Proefles psychosynthese

Proefles psychosynthese

Proefles psychosynthese door Annemieke Wester en Marloes Broos. Op eenvoudige, ervaringsgerichte wijze maak je kennis met de werkwijze van psychosynthese. Deze werkwijze activeert je ...

4 juli 2024

Ik, de ontdekkingsreis van het Zelf

Ik, de ontdekkingsreis van het Zelf

Psychosynthese zomerschool door Ancilla van Blokland. Deze cursus biedt je inzicht en kennis over de kenmerken van jouw zoektocht als manier om je talenten ...

4 juli 2024

De essentie van psychosynthese coaching

De essentie van psychosynthese coaching

Psychosynthese zomerschool door Annemieke Wester en Tineke Nieboer. In deze cursus leer je om antwoord te geven op de zinvolle vragen die je wezenlijk ...

Heb je vragen?

Neem dan vooral contact met ons op!

© 2024, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl