De Lotusvijver: De toekomst van de religie

Een radio-interview met Diederik van Rossum bij OHM radio

Een radio-interview met Diederik van Rossum, directeur van het Instituut voor Psychosynthese.
16 maart 2014 radio 5

Geciteerd van de site van OHM:
“Het lijkt een paradox. De moderne mens wordt weer steeds religieuzer. Of misschien moeten we wel het woord ‘spiritueler’ gebruiken. In ieder geval wordt de mens steeds gevoeliger voor het Hogere.
Maar dat uit zich niet in de belangstelling voor de gevestigde religieuze instituties. Die doen het in Nederland steeds minder goed. Hebben deze instituties het vermogen verloren om de hedendaagse mens aan te spreken? Verstaan ze de taal niet meer om de mens aan te spreken?

Hierover gaat Rinus van Warven in gesprek met drs. Diederik van Rossum. Volgens Van Rossum is de ziel ‘de ruimte tussen God en mens, de liefdevolle moedgevende verbinding met het leven’.
‘Wij hedendaagse mensen lijken onze ziel kwijt te zijn,’ aldus Van Rossum, ‘want tegenwoordig zijn de bankgebouwen hoger dan de kerken, en lijkt de materiële wereld het geestelijke te overstijgen. Daarom is het tijd ons te richten op een nieuwe menselijkheid, gebaseerd op broederschap en zusterschap.'”

Beluister de uitzending:

Delen:

Heb je vragen?

Neem dan vooral contact met ons op!

© 2024, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl