Leerprogramma Psychosynthese Coaching

Een psychosynthese leerprogramma voor eigenzinnige coaches

Het uiteindelijke doel van de zoektocht
moet geen bevrijding of triomf voor iemand zelf zijn,
maar de wijsheid en de macht om anderen te dienen.

Joseph Campbell

Waar moet je naartoe, als de eisen die aan je worden gesteld je in verwarring brengen? Waar moet je naartoe als je het nog wel goed hebt met je vrienden, maar de weg verder kwijt lijkt te raken? Naar wie moet je luisteren als je je zorgen maakt over wat er aan de hand is?

Thuis, op je sportclub en op je werk wordt veel gepraat over wat je moet doen en bereiken, en vooral ook hoe snel. Maar over jezelf, waarom je denkt zoals je denkt, hoe je je voelt en waarvan je droomt, weet je vaak niet zoveel. Net zo weinig weet je over de verhouding tussen denken, voelen en dromen. Van wie heb je ooit gehoord of geleerd over hoe je denkt, over hoe je je voelt en waarvan je droomt? Over hoe het toch komt dat je je er niet toe kunt zetten om te doen wat ‘goed’ voor je is.

Uniek leerprogramma

Het Instituut voor Psychosynthese biedt een uniek psychosynthese leerprogramma om je te leren als coach antwoord te geven op de zinvolle vragen die je wezenlijk bezighouden en na afloop van het programma anderen daarmee van dienst te zijn. Deelname aan dit programma leidt tot toename van intellectuele en emotionele zelfstandigheid als coach. Na afloop kun je als opgeleide coach zonder te bagatelliseren en op zelfbewuste wijze de spanning hanteren die ontstaat tussen druk van buitenaf en gevoelens en gedachtes van binnenuit bij degenen die door jou worden gecoacht.

Het programma ondersteunt de deelnemers om bij hun coachees de aandacht te verleggen:

  • van consumeren naar leren en investeren;
  • van onzekerheid en isolement naar zelfvertrouwen en dialoog;
  • van angst en twijfel naar de wil om zelfgekozen doelen te bereiken.

Programma

Het Leerprogramma Psychosynthese Coaching bestaat uit 16 lesdagen (37 dagdelen), 7 supervisie avonden en 5 individuele coaching gesprekken verdeeld over vier perioden. Het leerprogramma duurt van 18 januari 2024 tot en met 8 september 2024 en wordt afgerond met het certificaat ‘Psychosynthese Coaching’.

Periode 1: Initiatie

Swipe om tabel te bekijken
Duur:
Inhoud:
2 maanden (jan, feb 2024)
Twee aaneengesloten lesdagen in januari (5 dagdelen)
Eén lesdag in februari (3 dagdelen)
Twee maandelijkse supervisieavonden (2 dagdelen)
Eén coaching gesprek in februari (1 uur)
Zelfstandige studie

Deze periode kan worden bezien als een initiële periode waarin een context wordt aangereikt om je gevoelens, denken, verbeelding en lichaam te leren beheren en op een gebalanceerde manier te onderzoeken. Je maakt opnieuw kennis met je zintuigen, intellect, beeldend vermogen en intuïtie. Je leert daarbij ook hoe belangrijk het is om onderscheid te maken tussen deze verschillende functies. Ook wordt het spanningsveld tussen innerlijke en uiterlijke autoriteit aan het licht gebracht. Het gezag van de eigen verbeeldingskracht wordt in deze periode in ere hersteld. Je oefent hierbij actief met elkaar.

Periode 2: Integratie

Swipe om tabel te bekijken
Duur:
Inhoud:
2 maanden (maart, april 2024)
Eén lesdag per maand (6 dagdelen)
Twee maandelijkse supervisieavonden (2 dagdelen)
Eén coaching gesprek in april (1 uur)
Zelfstandige studie

Deze periode kan worden bezien als een integratieve periode waarin elke individuele deelnemer leert om in zichzelf te verwerken (formatief leren) wat van buitenaf is aangereikt (informatief leren). Het is daarmee ook een formatieve periode. Hierin wordt aandacht besteed aan het belang van coaching van de eigen mogelijkheden en de zorg voor de eigen onmogelijkheden. Het spanningsveld tussen droom en daad en tussen succes en falen wordt expliciet gemaakt.

Periode 3: Expressie

Swipe om tabel te bekijken
Duur:
Inhoud:
3 maanden (mei, juni, juli 2024)
Twee lesdagen in mei en juni (6 dagdelen)
Cursus van 5 dagen in juli tijdens de Psychosynthese zomerschool (9 dagdelen)
Twee supervisieavonden in mei en juni (2 dagdelen)
Eén coaching gesprek in juni (1 uur)
Zelfstandige studie

Deze periode kan worden bezien als een expressieve periode. Hierin staat de toepassing en manifestatie centraal van wat je je in de eerste twee perioden hebt eigen gemaakt. Het leren zoeken naar een juiste omgang tussen individuele plannen en collectieve verwachtingen staat in deze periode centraal. Je zult in deze periode worden bekrachtigd in het vermogen tot willen als een vaardigheid die levenslang voortduurt. Je wordt uitgenodigd om de verantwoordelijkheid te nemen om in jouw eigen omgeving het rendement van het leertraject tot uiting te brengen.

Periode 4: Voltooiing

Swipe om tabel te bekijken
Duur:
Inhoud:
2 maanden (aug, sept 2024)
Afrondende cursus, 4 dagen in september (8 dagdelen)
Eén supervisieavond in augustus (1 dagdeel)
Een coaching gesprek in juli of augustus (1 uur)
Een afsluitend coaching gesprek in september (1 uur)
Zelfstandige studie

De afgelopen drie perioden is gelet op de individuele autonomie van de deelnemers ten aanzien van:

  • gevoeligheid voor het emotionele en mentale psychosyntheseproces met betrekking tot inter- en intrapsychische processen; dat betekent tussen zichzelf en de (buiten)wereld
  • intellectuele en sociale vaardigheid met betrekking tot de spanning tussen kennis en voorzienigheid; dat betekent tussen verleden en toekomst
  • de verwantschap met het gedachtegoed van psychosynthese en de ontwikkeling daarvan tot in de huidige tijd.

De afrondende cursus van vier dagen heeft tot doel om het leerprogramma te voltooien. De cursus duurt van 4 t/m 8 september 2024 en bestaat uit een gedeelte onderwijs dat je krijgt en een gedeelte onderwijs dat je geeft over psychosynthese coaching. Aan het eind van de vier dagen wordt het certificaat ‘Psychosynthese Coaching’ uitgereikt.

Data

Swipe om tabel te bekijken
Lesdagen  
Donderdag 18 januari 2024
Vrijdag 19 januari 2024
Donderdag 15 februari 2024
Donderdag 14 maart 2024
Donderdag 11 april 2024
Woensdag 8 mei 2024
Donderdag 6 juni 2024
van 9.30 tot 21.00 uur
van 9.30 tot 17.00 uur
van 9.30 tot 21.00 uur
van 9.30 tot 21.00 uur
van 9.30 tot 21.00 uur
van 9.30 tot 21.00 uur
van 9.30 tot 21.00 uur

Vijfdaagse cursus
Donderdag 4 juli, 14.00 uur t/m maandag 8 juli, 12.30 uur 2024

Vierdaagse cursus
Donderdag 5 september, 19.30 uur t/m zondag 8 september, 16.00 uur 2024

Supervisie bijeenkomsten
Van 19.00 tot 22.00 uur in een groep met maximaal 6 deelnemers.
Donderdagavond 1 februari 2024
Donderdagavond 29 februari 2024
Donderdagavond 28 maart 2024
Donderdagavond 25 april 2024
Donderdagavond 23 mei 2024
Donderdagavond 20 juni 2024
Donderdagavond 29 augustus 2024

Coaching gesprekken
De afspraken voor de 5 individuele coaching gesprekken worden in januari per persoon voor de hele periode gemaakt. Een coaching gesprek duurt 1 uur.

Docenten

Het Leerprogramma Psychosynthese Coaching wordt verricht en begeleid door ervaren psychosynthese leraar en directeur van het Instituut voor Psychosynthese drs. Annemieke Wester en door psychosyntheticus Tineke Nieboer die ruim 20 jaar ervaring heeft met psychosynthese coaching.

Aanmelden

Om deel te kunnen nemen aan het Leerprogramma Psychosynthese Coaching is geen voorafgaande ervaring met psychosynthese vereist. Een voorgesprek met Annemieke Wester maakt deel uit van de aanmeldingsprocedure. Na aanmelding nemen we telefonisch contact met je op om een afspraak te maken voor het voorgesprek. Dit gesprek vindt plaats bij het Instituut voor Psychosynthese te Hilversum. Het gesprek dient om vast te stellen of het leerprogramma geschikt voor je is. Tevens worden hierin jouw persoonlijke ontwikkel- en leerdoelen besproken, zodat het onderwijs hierop optimaal afgestemd kan worden.

Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers.
Aanmelden is mogelijk tot 1 december 2023.

Locatie

Met uitzondering van de vijfdaagse cursus in juli 2024 vinden alle onderdelen van het leerprogramma plaats op het Instituut voor Psychosynthese te Hilversum. De juli cursus wordt gehouden op het mooie Hotel-Landgoed Huis te Eerbeek, tijdens de Psychosynthese zomerschool 2024.

Kosten

De kosten voor het leerprogramma bedragen € 7491,-

De kosten zijn inclusief:
– digitaal studiemateriaal;
– deelname aan de digitale ‘Classroom’;
– het gebruik van de ruimte op eigen locatie;
– onbeperkt koffie en thee met lekkers op eigen locatie;
– een drankje met snacks aan het eind van een lesdag op eigen locatie.

En exclusief:
– lunch en diner tijdens de lesdagen op eigen locatie;
– het verblijf op externe locatie Hotel-Landgoed Huis te Eerbeek in juli.

Contact

Voor nadere informatie over de Jaaropleiding Psychosynthese Coaching kun je contact opnemen met de directeur van het Instituut voor Psychosynthese, Annemieke Wester.
Telefoon: 035 622 48 72 E-mail: directeur@psychosynthese.nl

Delen:

Heb je vragen?

Neem dan vooral contact met ons op!

© 2023, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl