Jaaropleiding Psychosynthese Coaching

Een psychosynthese leer- en opleidingsprogramma voor eigenzinnige coaches

Het uiteindelijke doel van de zoektocht
moet geen bevrijding of triomf voor iemand zelf zijn,
maar de wijsheid en de macht om anderen te dienen.

Joseph Campbell

Waar moet je naartoe, als de eisen die aan je worden gesteld je in verwarring brengen? Waar moet je naartoe als je het nog wel goed hebt met vrienden en vriendinnen, maar de weg verder kwijt lijkt te raken? Naar wie moet je luisteren als je je zorgen maakt over wat er aan de hand is?

Naar de huisarts of de psycholoog? Naar de door je werk verwezen coach, naar vrienden of familie? Wat moet je doen als je nergens gehoor vindt en je nog steeds dwaalt, droomt, eenzaam bent en vlucht in stilzwijgen en isolement? Hoe kom je er in hemelsnaam achter wat er dan nodig is in je leven? Zijn alle mensen die dwalen de weg kwijt, of is het zoals Nelson Mandela al schreef:
“There is no passion to be found in settling for a life that is less than the one you are capable of living.”

Thuis, op je sportclub en op je werk wordt veel gepraat over wat je moet doen en bereiken, en vooral ook hoe snel! Maar over jezelf, waarom je denkt zoals je denkt, hoe je je voelt en waarvan je droomt, weet je vaak niet zoveel. Net zo weinig weet je over de verhouding tussen denken, voelen en dromen. Van wie heb je ooit gehoord of geleerd over hoe je denkt, over hoe je je voelt en waarvan je droomt? Over hoe het toch komt dat je je er niet toe kunt zetten om te doen wat ‘goed’ voor je is.

Unieke opleiding

Het Instituut voor Psychosynthese biedt een uniek psychosynthese leer- en opleidingsprogramma om je te leren als coach antwoord te geven op de zinvolle vragen die je wezenlijk bezighouden en na afloop van het jaarprogramma anderen daarmee van dienst te zijn. Deelname aan dit programma leidt tot toename van intellectuele en emotionele zelfstandigheid als coach. Na afloop kun je als opgeleide coach zonder te bagatelliseren en op zelfbewuste wijze de spanning hanteren die ontstaat tussen druk van buitenaf en gevoelens en gedachtes van binnenuit bij degenen die door jou worden gecoacht.

Het programma ondersteunt de deelnemers om bij hun coachees de aandacht te verleggen:

  • van consumeren naar leren en investeren;
  • van onzekerheid en isolement naar zelfvertrouwen en dialoog;
  • van angst en twijfel naar de wil om zelfgekozen doelen te bereiken.

Programma

De Jaaropleiding Psychosynthese Coaching bestaat uit 23 lesdagen en 9 supervisie avonden verdeeld over vier perioden. In totaal 54 dagdelen. De opleiding duurt van 27 oktober 2022 tot en met 3 juli 2023 en wordt afgerond met het diploma ‘Psychosynthese Coaching’.

Periode 1: Initiatie

Swipe om tabel te bekijken
Duur:
Inhoud:
3 maanden (okt, nov, dec 2022)
Twee lesdagen per maand (totaal 6 dagen van 9.30 tot 17.00 uur)
Eén supervisie avond per maand (totaal 3 avonden van 19.00 tot 22.00 uur)
Zelfstandige studie

Deze periode kan worden bezien als een initiële periode waarin een context wordt aangereikt om je gevoelens, denken, verbeelding en lichaam te leren beheren en op een gebalanceerde manier te onderzoeken. Je maakt opnieuw kennis met je zintuigen, intellect, beeldend vermogen en intuïtie. Je leert daarbij ook hoe belangrijk het is om onderscheid te maken tussen deze verschillende functies. Ook wordt het spanningsveld tussen innerlijke en uiterlijke autoriteit aan het licht gebracht. Het gezag van de eigen verbeeldingskracht wordt in deze periode in ere hersteld. Je oefent hierbij actief met elkaar.

Periode 2: Integratie

Swipe om tabel te bekijken
Duur:
Inhoud:
3 maanden (jan, feb, mrt 2023)
Twee lesdagen per maand (totaal 6 dagen van 9.30 tot 17.00 uur)
Eén supervisie avond per maand (totaal 3 avonden van 19.00 tot 22.00 uur)
Zelfstandige studie

Deze periode kan worden bezien als een integratieve periode waarin elke individuele deelnemer leert om in zichzelf te verwerken (formatief leren) wat van buitenaf is aangereikt (informatief leren). Het is daarmee ook een formatieve periode. Hierin wordt aandacht besteed aan het belang van coaching van de eigen mogelijkheden en de zorg voor de eigen onmogelijkheden. Het spanningsveld tussen droom en daad en tussen succes en falen wordt expliciet gemaakt.

Periode 3: Expressie

Swipe om tabel te bekijken
Duur:
Inhoud:
3 maanden (april, mei, juni 2023)
Twee lesdagen per maand (totaal 6 dagen van 9.30 tot 17.00 uur)
Eén supervisie avond per maand (totaal 3 avonden van 19.00 tot 22.00 uur)
Zelfstandige studie

Deze periode kan worden bezien als een expressieve periode. Hierin staat de toepassing en manifestatie centraal van wat je je in de eerste twee perioden hebt eigen gemaakt. Het leren zoeken naar een juiste omgang tussen individuele plannen en collectieve verwachtingen staat in deze periode centraal. Je zult in deze periode worden bekrachtigd in het vermogen tot willen als een vaardigheid die levenslang voortduurt. Je wordt uitgenodigd om de verantwoordelijkheid te nemen om in jouw eigen omgeving het rendement van het leertraject tot uiting te brengen.

Periode 4: Voltooiing

Swipe om tabel te bekijken
Duur:
Inhoud:
5 dagen (juli 2023)
Afrondende cursus van 5 dagen tijdens de Psychosynthese zomerschool
Zelfstandige studie

De afgelopen drie perioden is gelet op de individuele autonomie van de deelnemers ten aanzien van:

  • gevoeligheid voor het emotionele en mentale psychosyntheseproces met betrekking tot inter- en intrapsychische processen; dat betekent tussen zichzelf en de (buiten)wereld
  • intellectuele en sociale vaardigheid met betrekking tot de spanning tussen kennis en voorzienigheid; dat betekent tussen verleden en toekomst
  • de verwantschap met het gedachtegoed van psychosynthese en de ontwikkeling daarvan tot in de huidige tijd.

Deze cursus van vijf dagen heeft tot doel om de opleiding af te ronden. De cursus duurt van 29 juni 2023 t/m 3 juli 2023 en bestaat uit een gedeelte onderwijs dat je krijgt en een gedeelte onderwijs dat je geeft over psychosynthese coaching. Aan het eind van de vijf dagen wordt het diploma ‘Psychosynthese Coaching’ uitgereikt.

Data

Swipe om tabel te bekijken
Lesdagen
Donderdag en vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur:
Supervisie avonden
Dinsdag van 19.00 tot 22.00 uur:
27 en 28 oktober 2022
24 en 25 november 2022
15 en 16 december 2022
19 en 20 januari 2023
16 en 17 februari 2023
16 en 17 maart 2023
6 en 7 april 2023
4 en 5 mei 2023
1 en 2 juni 2023

Vijfdaagse cursus
Donderdag 29 juni tot en met maandag 3 juli 2023

8 nov
6 dec
10 jan
31 jan
28 feb
28 maart
25 apr
23 mei
13 juni

Kosten

Swipe om tabel te bekijken
Opleidingskosten:
Verblijfskosten:
Totaal:
€ 7695,-
€ 1790,-
€ 9485,- (inclusief verblijf en literatuur)

Docenten

De Jaaropleiding Psychosynthese Coaching wordt verricht en begeleidt door de ervaren psychosynthese opleiders drs. Diederik van Rossum en drs. Annemieke Wester.

Aanmelden

Om deel te kunnen nemen aan de Jaaropleiding Psychosynthese Coaching is geen voorafgaande ervaring met psychosynthese vereist. Een voorgesprek met één van de twee opleiders maakt deel uit van de aanmeldingsprocedure. Na aanmelding nemen we telefonisch contact met je op om een afspraak te maken voor het voorgesprek. Dit gesprek vindt plaats bij het Instituut voor Psychosynthese te Hilversum. Het gesprek dient om vast te stellen of de opleiding geschikt voor je is, verder worden jouw persoonlijke ontwikkel- en leerdoelen besproken, zodat het onderwijs hierop optimaal afgestemd kan worden.

Contact

Voor nadere informatie over de Jaaropleiding Psychosynthese Coaching kun je contact opnemen met de directeur van het Instituut voor Psychosynthese, Annemieke Wester.
Telefoon: 035 622 48 72 E-mail: directeur@psychosynthese.nl

Delen:

Heb je vragen?

Neem dan vooral contact met ons op!

© 2022, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl