Een kwestie van buigen – Diederik van Rossum

19-04-2013

Aan de gedragspsycholoog Fred Skinner is eens gevraagd of hij bij zijn onderzoek rekening hield met het ‘bijzondere’ in de mens. Hij antwoordde dat de meeste mensen wel bijzonder zijn maar zich niet zo gedragen. Hij achtte het in zijn vakgebied dan ook geen factor van betekenis.

Skinner heeft hier een punt. Veel mensen hebben een moeizame relatie met het ‘bijzondere’ in zichzelf en zijn om die reden voortdurend bezig met gewoon te zijn. Soms zelfs bij het obsessieve af. Want of je ‘het bijzondere en meest individuele’ in jezelf nu negeert, onderdrukt of buitensluit, uiteindelijk zijn deze pogingen gedoemd te mislukken om de simpele reden dat ‘het bijzondere’ er nu eenmaal is. Er loopt tenslotte van elk mens maar één rond zoals jij.

Menselijke pogingen om te herhalen wat gedoemd is te mislukken, noemen we een neurose. Carl Jung onderscheidde twee typen neurotische mensen, namelijk zij die verwoede pogingen doen om bijzonder te zijn, wat maar niet lukt, en zij die verwoede pogingen doen om gewoon te zijn, wat ook maar niet lukt. Ik zou voor beide pogingen de term ‘gewoonheidsneurose’ willen introduceren. Voor hen die erkenning willen krijgen voor de gewoonheidsneurose als ziektebeeld, geef ik hieronder kort de oorzaak aan gevolgd door een suggestie voor genezing.

De gewoonheidsneurose ontstaat door de systematische afwijzing van het ‘bijzondere of meeste individuele’ in jezelf. Aanvankelijk gebeurt dit door mensen waarvan je houdt, later door mensen die macht over je hebben en uiteindelijk door jezelf. De symptomen van deze lijdensweg zijn alle verschijnselen die samenhangen met de neiging om het meest individuele in andere mensen te negeren, te onderdrukken of buiten te sluiten. Dit gaat gepaard met een geleidelijk verlies aan zelfrespect.

Genezing treedt op door de radicale aanvaarding van het feit dat mensen uitsluitend gewoon of bijzonder zijn in de ogen van een ander. Elke poging de duiding van die ander te willen beïnvloeden, verergert de neurose. Elke poging om die ander te danken voor de betoonde aandacht, verdiept de genezing van de kwaal. Als het publiek applaudisseert voor de musicus om te danken voor de bijzondere prestatie dan dankt de musicus het publiek door te buigen. Niet door nog even een paar valse tonen te spelen om te bewijzen dat hij ook maar een gewoon mens is.

De genezing van een gewoonheidsneurose leidt tot een zelfaanvaarding die het mogelijk maakt het gewone en het bijzondere in jezelf naast elkaar te laten bestaan. Hierdoor kun je ook de ander met nieuwsgierigheid en vreugde begroeten, hoe vreemd, onbegrijpelijk en wellicht angstig zo’n ontmoeting soms ook is.

Psychosynthese is bij uitstek een methode die de relatie bevordert tussen het ‘gewone’ en het ‘bijzondere’ in elk mens. Onderwijs in psychosynthese is dan ook een ideaal middel ter preventie en genezing van de gewoonheidsneurose. Gemiddeld genomen moet dit nog worden vastgesteld door de Skinners van onze tijd. Maar jij weet het dan nu alvast.

Delen:

Aankomende cursussen

Zie ook de gehele agenda

21 maart 2019

Oriëntatie in Psychosynthese

Oriëntatie in Psychosynthese

Cursus van vier dagen. Wil je jezelf beter leren kennen? Deze cursus brengt je hoofd en je hart zodanig samen dat nieuwe en wezenlijke ...

3 apr 2019

Informatieavond psychosynthese

Informatieavond psychosynthese

Ben je benieuwd naar psychosynthese en of het iets voor jou is? Tijdens deze avond maak je kennis met het perspectief en de methode ...

13 april 2019

Wat je ziet ben je zelf

Wat je ziet ben je zelf

Verbeelding en overdracht in de menselijke relatie. Cursus van drie weekenden door Ingrid Veldkamp en Annemieke Wester. In deze cursus leggen we verschillende vormen ...

13 april 2019

Crisis als kans

Crisis als kans

Keerpunten in de menselijke bewustwording. Cursus van drie weekenden door Ancilla van Blokland. Perioden van crisis of strijd zijn vaak keerpunten in onze bewustwording ...

Heb je vragen?

Neem dan vooral contact met ons op!

© 2019, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl