De ervaring van Bianca Vugts

“Ik ben in april 2014 begonnen met de initiële leerperiode van de opleiding psychosynthese. Al vanaf jonge leeftijd houd ik mij bezig met zingeving en spiritualiteit. Nadat ik had ervaren wat een bron van energie en voldoening dit kan zijn, wilde ik het een duidelijke plaats geven in mijn leven. Mijn persoonlijke ontwikkeling op dit vlak is belangrijk voor me, maar ik vind het ook prettig anderen hierin tot steun te kunnen zijn.

Om die reden ben ik in 2000 psychologie gaan studeren. Tot mijn teleurstelling kwam ik er echter achter dat er in mijn vakgebied (psychologie/ psychiatrie) bijzonder weinig aandacht wordt besteed aan dit thema.

De dagelijkse praktijk van de psychologie gaat nog sterk over ‘wat er mis is met mensen’. We zijn er op gericht om ongelukkige mensen minder ongelukkig maken. Het gaat vooral over ‘wat maakt het leven draaglijk’ maar nauwelijks over ‘wat maakt het leven de moeite waard’. Jung heeft er echter al lang geleden op gewezen dat de mens meer wil dan overleven. Ook recent wetenschappelijk onderzoek, van onder andere Martin Seligman, laat zien dat mensen niet vanzelf gelukkig worden door de afwezigheid van lijden, zelfs niet door de aanwezigheid van positieve gevoelens en pleziertjes. Een leven dat werkelijk voldoening geeft is een betekenisvol leven, waarin iemand zichzelf, zijn talenten en zijn vaardigheden in dienst kan stellen van iets dat groter is dan hijzelf.

Ik ben trots op wat er binnen mijn vakgebied al bereikt is, en ik hou bovendien van mijn werk. Maar toch heb ik het gevoel dat we nog handelingsverlegen zijn als het gaat om juist die ZINgeving. Ik heb ervaren dat psychosynthese mij wel kan helpen in het nemen van die volgende stap! Hier leer ik hoe ik door kan gaan met het verwezenlijken van mijn idealen. Ik kom nog meer in contact met mijn eigen ZIN. En ik hoop van harte dat ik anderen straks ook mag helpen dat vuurtje bij zichzelf te (her)vinden!”

Bianca Vugts is psycholoog en werkt als trainer en consulent in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is zij auteur van een aantal boeken over dit vakgebied. Kijk voor meer informatie op www.biancavugts.nl.

Delen:

Meer informatie over (de beroepsopleiding) psychosynthese

Beroepsopleiding

Beroepsopleiding

Ben je geïnteresseerd in de spirituele en dieptepsychologische aspecten van coaching, leiderschap en verandering en wil je hiermee ook professioneel aan de slag? Dan ...

Psychosyntheticus.nl

Psychosyntheticus.nl

Een psychosyntheticus is in staat om methodisch om te gaan met existentiële vraagstukken. Wil je weten wat een psychosyntheticus kan of doet of zoek ...

Oriëntatie in Psychosynthese

Oriëntatie in Psychosynthese

Bekijk hier de mogelijkheden om deel te nemen aan de Oriëntatie in Psychosynthese. Wil je meer informatie? Kom dan naar een Informatieavond op het ...

Adviesgesprek

Adviesgesprek

Maak online een afspraak met een persoonlijk leeradviseur. Onderzoek met elkaar waarom je scholing of verdere scholing in psychosynthese overweegt. De persoonlijk leeradviseur zorgt ...

Heb je vragen?

Neem dan vooral contact met ons op!

© 2022, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl